9 FORUM INICJOWANIA ROZWOJU "JAK? Być i działać RAZEM. NATURA. CZŁOWIEK. ORGANIZACJA"

9 FORUM INICJOWANIA ROZWOJU "JAK? Być i działać RAZEM. NATURA. CZŁOWIEK. ORGANIZACJA"

Rejestracja
10. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - JAK? Wdrażać innowacje międzysektorowe - wsparcie społeczne + EXPO (13:15-14:00)
Rejestracja zakończona 02.11.2020 21:00
zakończona

02. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) JAK? Zmniejszyć koszty, działając na rzecz klimatu (GOZ) + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

03. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - JAK? Współpracować na rzecz zmiany - Polski Pakt Plastikowy + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

05. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - JAK? Dbać o odporność psychiczną w organizacji + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

07. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - JAK? Być odważnym liderem i działać z wielką odwagą + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

08.9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną)- JAK? Jak działać na ograniczonych zasobach - design thinking + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

09. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - JAK? Sklejać ludzi w czasach "chodź na Zooma" + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

10. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - Jak? Budować środowisko pracy oparte na różnorodności - D&I + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

11. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) - JAK? Robić dobry biznes w trudnych czasach - B Corporation + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 21.11.2020 23:59
zakończona

04. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) (wybierz jedną) JAK? Sprawić aby nasze miasta były zero food waste? + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 23.11.2020 12:00
zakończona

06. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15)) (wybierz jedną) - JAK? Pomagać - wolontariat - praktyki Miasta Gdańska + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 23.11.2020 12:00
zakończona

01. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + EXPO (13:15-14:00) + NIE CHCĘ BRAĆ UDZIAŁU W WYBRANEJ SESJI DOBRYCH PRAKTYK o godz. 11:45-13:15
Rejestracja zakończona 23.11.2020 22:00
zakończona

12. 9 Forum - I CZĘŚĆ (9:15-11:45) + SESJA (11:45-13:15) JAK? wspierać biznes w trudnych czasach - Sztab Pomorskich Przedsiębiorców + EXPO (13:15-14:00) uwaga! zarejestruj się na jeden bilet, bilet powiązany jest z sesją, w której chcesz uczestniczyć
Rejestracja zakończona 23.11.2020 12:00
zakończona

Opis wydarzenia
9 FORUM INICJOWANIA ROZWOJU
JAK? Być i działać RAZEM. NATURA. CZŁOWIEK. ORGANIZACJA.

24 LISTOPADA 2020 ROKU, ONLINE

NOWA FORMUŁA
Przenosimy naszą przestrzeń inspiracji i współpracy do świata online. W związku z tym, staraliśmy się zaprojektować ją tak, aby Forum było ważnym momentem w kalendarzu i harmonogramie dnia każdego z uczestników, ale jednocześnie aby jego agenda nie skupiła nas przy komputerach na zbyt długi czas. Każdy z nas mierzy się obecnie z wyzwaniem "chodź na Zooma". Chcemy uszanować możliwości i potrzeby wszystkich uczestników.

GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE INICJATYWY - CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jednocześnie, unikatowość tegorocznego spotkania wynika ze specyfiki dyskusji, w której mieszać się będą, nie bez kozery, wyzwania globalne wyrażone w nawiązaniach do Agendy 2030 dla biznesu i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ale jednocześnie powiązane z nimi ściśle wyzwania lokalne, w tym w szczególności te dotykające ostatnich miesięcy i dni.

PARTNERSTWO

Forum ma dać nam wszystkich - nowe kontakty do wspólnych inicjatyw, inspiracje, a przede wszystkim ma pozwolić odpowiedzieć na pytanie JAK? BYĆ i działać RAZEM. Celem, jaki przede wszystkim realizuje Forum Inicjowania Rozwoju jest Cel 17 Partnerstwa na rzecz celów. Współpraca międzysektorowa może pozwolić znajdować odpowiedzi na wiele trudnych pytań.

Do zobaczenia na Forum,
Rada ProgramowaAGENDA:

9:00-9:15
REJESTRACJA i możliwość odwiedzania przestrzeni targowej

9:15-9:30
OTWARCIE FORUM

WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE
9:30-10:00
Wyzwania zrównoważonego rozwoju - NATURA.CZŁOWIEK.ORGANIZACJA
Kamil Wyszkowski, Prezes UN Global Compact Network Poland

10:00 -10:15
Kampania 17 Celów - inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podpowiadają odpowiedzi na pytania JAK?
Marta Krawcewicz, Koordynatorka Kampanii 17 Celów

10:15-10:25
 
Przerwa

SESJA INSPIRACJI

10:25-10:55
JAK? Być i działać RAZEM. - perspektywa dr hab. Adam Bodnar - RPO VII kadencji

11:00-11:30
JAK?
Być i działać RAZEM. - Ewa Sowińska w rozmowie z Gościem Specjalnym - Piotrem Voelkelem, założycielem Grupy Kapitałowej VOX i SWPS

11:30-11:45 
Przerwa

11:45-12:45 
SESJA NETWORKINGU I DOBRYCH PRAKTYK

UWAGA - KAŻDY UCZESTNIK WYBIERA UDZIAŁ W JEDNEJ SESJI W TEJ CZĘŚCI PROGRAMU.
Nie martwcie się, dobre praktyki prezentowane we wszystkich pokojach zostaną nagrane:-)

W pokojach spotykamy się, aby:

  • poznać się podczas krótkiego networkingu,
  • zainspirować dobrymi praktykami w interesujących nas obszarach,
  • dyskutować, dopytywać podczas sesji pytań i odpowiedzi. Chcemy aby prezentowane inspiracje były pretekstem do ciekawej dyskusji.

SESJA: JAK? Optymalizować koszty, działając na rzecz klimatu (GOZ)
Aneta Zalewska - Hotel Notera, Monika Dmitrzak, Anna Dziadkiewicz, Michał Kwas - ARP S.A.
Odpowiedź na CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu

SESJA: JAK?
Współpracować na rzecz zmiany - Polski Pakt Plastikowy
Małgorzata Greszta - CSR Consulting, Michał Mikołajczyk - Rekopol
Odpowiedź na CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu

SESJA: JAK?
Sprawić aby nasze miasta były zero food waste? Jedzenie a klimat.
Karolina Woźniak, Too good to goOdpowiedź na CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu, CEL 2 Zero głodu

SESJA: JAK? Dbać o odporność psychiczną w organizacji
dr Małgorzata Wypych, Mental Health Center
Odpowiedź na CEL 3 Dobre zdrowie i jakość życia

SESJA: JAK? Skutecznie pomagać - wolontariat - praktyki Miasta Gdańska
Dawid Jastrzębski - Regionalne Centrum Wolontariatu, Miasto Gdańsk, Agnieszka Buczyńska, Damian Kuźmiński - Miasto Gdańsk
Odpowiedź na CEL 11 Zrównoważone miasta i społeczności

SESJA: JAK? Działać z wielką odwagą
Joanna Szeluga, Pauza Lab, Points of You
Odpowiedź na CEL 3 Dobre zdrowie i jakość życia

SESJA: JAK? Działać odpowiedzialnie na ograniczonych zasobach - design thinking
Agnieszka Mróz, Service Sandbox
Odpowiedź na CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

SESJA: JAK?
Sklejać ludzi w czasach "chodź na Zooma" - Management 3.0
Piotr Medyński, ISOLUTION
Odpowiedź na CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

SESJA: JAK? Budować środowisko pracy oparte na różnorodności (Diversity&Inclusion).
Tomasz Dąbrowski, Diversity Hub
Odpowiedź na CEL 10 Mniej nierówności

SESJA: JAK? Robić dobry biznes w trudnych czasach - B Corporation
Rafał Mikołajczyk, Benefit Systems
Odpowiedź na CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

SESJA: JAK? wspierać biznes w trudnych czasach - Sztab Pomorskich Przedsiębiorców

- Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Jolanta Szydłowska, Prezes Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN
- Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
- Tomasz Limon, Prezes Pracodawców Pomorza
- Jarosław Filipczak, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
Odpowiedź na CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

12:45-13:15
PODSUMOWANIE SESJI
DOBRYCH PRAKTYK I NETWORKINGU

13:15-14:00
TARGI ONLINE - oferta Partnerów Forum oraz pomorskich podmiotów ekonomii społecznej. Ofertę targową przedstawimy około 20.11.2020.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 21 listopada 2020 (zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji w sytuacji wykorzystania wszystkich miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Forum jest największą na Pomorzu konferencją dotyczącą budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Konferencja będzie ponownie pomorskim wkładem w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (http://www.un.org.pl) dla organizacji i społeczności na terenie naszego Regionu:

  • CEL 2 - Zero głodu
  • CEL 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
  • CEL 10 - Mniej nierówności
  • CEL 11 - zrównoważone miasta i społeczności
  • CEL 13 - Działania w dziedzinie klimatu.
  • CEL 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
24.11.2020 09:15
Zakończenie:
24.11.2020 14:00

online

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
https://www.forumrozwoju.org.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator

Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation"

Jaśkowa Dolina 11A lok. 1A, 80-252 Gdańsk

[email protected]

667405645

pl